GT Personal
Posted:2014-03-12 Views:6126

Studiengangsleiterin

a.o. Prof. Dr.SHI Jie

 

Tel.:021-6958 4738

E-mail:shijie@tongji.edu

Studiengangsleiterin

a.o. Prof. Dr.SHI Jie

 

Tel.:021-6958 4738

E-mal: zhangyongming@tongji.edu.cn

Prof. FAN Rui

 

Tel.:021-6958 4738

E-mail:fan_rui@tongji.edu.cn

 

Prof. GUO Haixin

 

Tel.:021-69584736

E-mail:haixin_guo@tongji.edu.cn

 

Prof. ZHUANG Zhi

 

Tel.:021-69584738

E-mail:zhuangzhi@tongji.edu.cn

Prof. HUANG Zhizhong

 

Tel.:021-6958 4738

E-mail:zzhuang@tongji.edu.cn

Laboringenieur LI Yuming

 

Tel.:021-6958 4738

E-mail:yumingli@tongji.edu.cn

Laboringenieur Hu Huishan

Tel.:021-6958 4738

E-mail:huhuishanice@tongji.edu.cn

Laboringenieur Jin Caihong

Tel.:021-6958 4736

E-mail:jincaihong@tongji.edu.cn