Direktorium
PostTime:2017-06-26 Views:7237
Direktor

Prof. Dr. Xiao FENG

Forschungsgebiet:

Volkswirtschaft

Tel: +86 (0)21 6958 4732
Fax: +86 (0)21 6958 9621
E-Mail: fengxiao@tongji.edu.cn

 

 

Parteivorsitzender

Prof. Dr. Jiping WANG

Forschungsgebiet: 
Qualitätsmanagement der Berufsbildung

Tel: +86 (0)21 6958 3949
Fax: +86 (0)21 6958 9621
E-Mail:wangjp@tongji.edu.cn

 

Vizedirektor

Dr. Yijun WANG

Forschungsgebiet:
Bildungs-ökonomie und -management, Lehrerbildung der Berufsschulen

Tel: +86 (0)21 6958 8759
Fax:
E-Mail: wyjxgh@tongji.edu.cn

 

Stellv. Parteivorsitzende

Dr. Xianjie PENG

Forschungsgebiet:

Unternehmensführung, Human Resource Management, Bildungsmanagement

Tel: +86 (0)21 5990 4197

Fax: +86 (0)21 5990 4197
E-Mail: cynthiapost@tongji.edu.cn

 

Vizedirektor

Oliver Schirmer

Aufgabengebiet:

Internationale Kooperation,
Unternehmen & Partnerhochschulen, Öffentlichkeitsarbeit
Tel: +86 (0)21 3351 4022 
Fax: +86 (0)21 3351 4022
E-Mail: schirmer@tongji.edu.cn

Assistent Frau Cuo QU: assistant.cdhaw@tongji.edu.cn

 

Stellv. Parteivorsitzender

Xiaoyun TAN

Aufgabengebiet:

Internationale Kooperation
Tel: +86 (0)21 6958 5170
Fax: +86 (0)21 3351 5170
E-Mail: xiaoyuntan@tongji.edu.cn