Über uns
 • Xin GU, Leitung

  Tel:  +86(0)21/6958 4739, (0) 21/6958 4739
  Fax:  +86(0)21/6958 9621,(0) 21/6958 9621
  E-Mail: tjzdgcgx1238@126.com

 • Xiaonan  ZHANG, Sekretärin

  Tel: +86(0)21/6958 4739, (0) 21/6958 4739
  Fax: +86(0)21/6958 9621,(0) 21/6958 9621
  Mail: zhangxiaonan@tongji.edu.cn

 • Shengtao ZHOU

  Tel: +86(0)21/6958 4739,(0) 21/6958 4739
  Fax: 86(0)21/6958 9621, (0) 21/6958 9621
  Mail: zhoushengtao@tongji.edu.cn

 • Huanhuan ZHOU

  Tel: +86(0)21/6958 4739, (0) 21/6958 4739
  Fax: 86(0)21/6958 9621, (0) 21/6958 9621
  Mail: zhouhuanhuan@tongji.edu.cn

 • Qingquan YU

  Tel: +86(0)21/6958 4739, (0) 21/6958 5458
  Fax: 86(0)21/6958 9621, (0) 21/6958 9621
  Mail: yuqingquan@tongji.edu.cn

Sitemap|Kontakt