GT Personal
Posted:2014-03-12 Views:3778


Studiengangsleiterin

Prof. FAN Rui

Tel.:021/6958 4738

E-mail:fan_rui@tongji.edu.cn

Prof. Dr. PAN Yiqun

Tel.:021/6958 4741

E-mail:yiqunpan@tongji.edu.cn

Prof. HUANG Zhizhong

Tel.:021/6958 4738

E-mail:zzhuang@tongji.edu.cn

Dr. SHI Jie

Tel.:021/6958 4738

E-mail:shijie@tongji.edu

 

Laboringenieur LI Yuming

Tel.:021/6958 4738

E-mail:yumingli@tongji.edu.cn

Laboringenieur LI Xueliang

Tel.:159 2111 6061

E-mail:lixueliang@tongji,edu,cn
            sherrywing@163.com

Laboringenieur

Tel.:021/6958 4738

E-mail:huhuishanice@tongji.edu.cn